HeadNews‎ > ‎

จิตอาสามอบสิ่งของให้ผู้ป่วย

โพสต์29 ส.ค. 2561 15:44โดยDirector PKD_School
โรงเรียนนำสิ่งของมอบให้ผู้ป่วยติดเตียงในเขตบริการของโรงเรียน โดยได้รวบรวมจากวันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันแม่แห่งชาติที่โรงเรียนจัดเมื่อ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่าน ซึ่งเป็นการมอบความสุขถ่ายทอดจากบุญสู่บุญที่ได้ทำในวันแม่สู่ผู้ป่วยต่อไป (แฟ้มภาพ)

Comments