HeadNews‎ > ‎

ชาวเชียงรายเรียนรู้ อยู่รอดและภัยพิบัติ

โพสต์5 มิ.ย. 2562 20:02โดยDirector PKD_Schoolวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒   องค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล แห่งประเทศไทย ได้นำองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาจัดกิจกรรม เชียงรายเรียนรู้ อยู่รอดและภัยพิบัติ ทั้งนี้มีนายคฑาสิทธิ์  เนื่องหล้า นายอำเภอแม่ลาวให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด  (แฟ้มภาพ )
Comments