HeadNews‎ > ‎

สืบสานประเพณีตานก๋วยสลาก

โพสต์10 พ.ย. 2560 17:46โดยsites pakodam   [ อัปเดต 10 พ.ย. 2560 17:56 ]
โรงเรียนจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีตานก๋วยสลากประจำปี 2560 ให้นักเรียนได้เรียนรู้และได้บุญกุศล ทั้งนี้จะสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีให้อยู่คู่กับวัฒนธรรมล้านนาเมืองเหนือต่อไป  ( แฟ้มภาพ)

Comments