HeadNews‎ > ‎

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

โพสต์20 ก.พ. 2561 22:21โดยsites pakodam

ท่านพระครูพิพัฒน์กัลยาณกิจรองเจ้าคณะอำเภอแม่ลาว ได้ให้เกียรติเดินทางมาพบปะผู้ปกครองนักเรียนทีจะบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อถวายให้แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่วันที่ ๑  เมษายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ณ วัดบุญเรือง (แฟ้มภาพ)
Comments