HeadNews

เสวนากระเทาะความคิดโรงเรียนปลอดภัย

โพสต์19 มิ.ย. 2561 01:19โดยDirector PKD_School


โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกระเทาะความคิดสู่โรงเรียนปลอดภัยที่ยั่งยืน โดยมีนายอำนวย จอมใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงรายแกรนด์รูป (แฟ้มภาพ)

ไหว้ครูประจำปี ๒๕๖๑

โพสต์19 มิ.ย. 2561 01:16โดยDirector PKD_School


วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปี ๒๕๖๑ (แฟ้มภาพ)

ทีม RT สพฐ. เข้าติดตามโรงเรียนคุณธรรม

โพสต์13 มิ.ย. 2561 05:58โดยDirector PKD_School


ศน.สมเกียรติ์ แสงทองล้วน ศน.ชร.เขต ๑  ประธาน RT(Roving Team) คุณธรรม สพฐ. พร้อม ศน.สมคิด วรรณภพ ศน.น่าน เขต ๒ และนางจิณดาภา  ละฟู่ ศน.ชร เขต ๔ ได้เข้าตรวจติดตาม การดำเนินการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยมีนายอำนวย จอมใจ ผู้อำนวยโรงเรียนให้การต้อนรับพร้อมกับคณะครู (แฟ้มภาพ )

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๑

โพสต์11 มิ.ย. 2561 18:53โดยDirector PKD_School


โรงเรียนจัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีวิทยากรจากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงราย  (แฟ้มภาพ)

ตำรวจ สภ.แม่ลาวให้ความรู้

โพสต์4 มิ.ย. 2561 01:43โดยDirector PKD_School


วันจันทร์ ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑  สภ.แม่ลาวได้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาให้ความรู้เกี่ยวกับการจราจร และเป็นการสร้างองค์ความรู้ด้านการจราจรอีกด้วย (แฟ้มภาพ )

คณะครูโรงเรียนบ้านหนองหม้อมาศึกษาดูงาน

โพสต์4 มิ.ย. 2561 01:36โดยDirector PKD_School


วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  คณะครูจากโรงเรียนบ้านหนองหม้อ สพป. เชียงราย เขต ๑  ได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม โดยมีครูวัลภา แปงศิริ ครูเชี่ยวชาญเป็นผู้ต้อนรับและบรรยายพิเศษ ( แฟ้มภาพ )

กิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกและวันออกกำลังกายโลก

โพสต์4 มิ.ย. 2561 01:26โดยDirector PKD_Schoolวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกและวันออกกำลังกายโลก Challenge Day 
(แฟ้มภาพวันงดสูบบุหรี่โลก  https://photos.app.goo.gl/0wyhu2p23jCGhSW52
แฟ้มภาพ วันออกกำลังกายโลก  https://photos.app.goo.gl/fyylZu6cAFT11NgG3 )

กิจกรรมวันวิสาขบูชาประจำปี 2561

โพสต์25 พ.ค. 2561 02:21โดยDirector PKD_School


โรงเรียนจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาก่อนวันจริงคือวันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นี้ โดยมีคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นิมนต์พระสงฆ์มารับบิณฑบาตรจำนวน ๕ รูป  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้นักเรียนมีความรู้เรื่องวันวิสาขบูชาและได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วย ( แฟ้มภาพ)

การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน

โพสต์25 พ.ค. 2561 02:17โดยDirector PKD_School


โรงเรียนจัดกิจกรรมเลือกตังประธานสภานักเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก กกต.จังหวัดเชียงราย ให้เครื่องลงคะแนนแบบใหม่เห็นผลทันที ซึ่งได้ นางสาวชัญญา  เคนทรภักดิ์ ได้เป็นประธานนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2561 (แฟ้มภาพ)

รับฟังนโยบายจากผอ.สพป.เชียงราย เขต ๒

โพสต์22 พ.ค. 2561 21:14โดยDirector PKD_School


วันจันทร์ ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับฟังนโบายการบริหารจัดการจากท่าน ผอ. จรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต  ๒ พร้อมกับโรงเรียนในอำเภอแม่ลาวอีก ๑๔ โรงเรียน ( แฟ้มภาพ)

1-10 of 152