HeadNews

นำเทียนพรรษาถวายวัดในเขตบริการของโรงเรียน

โพสต์19 ก.ค. 2560 22:19โดยsites pakodam


ก่อนวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาโรงเรียนได้นำเทียนพรรษาไปถวายวัดบุญเรือง วัดห้วยส้านดอนจั่น และวัดศรีดอนมูลซึ่งเป็นประเพณีของโรงเรียนที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง(แฟ้มภาพ)

วันพระและถวายเทียนพรรษา

โพสต์19 ก.ค. 2560 22:13โดยsites pakodam


วันพระโรงเรียนและก่อนจะเข้าพรรษา โรงเรียนได้นำเทียนพรรษาถวายแด่ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนท่านพระครูสมุห์เด่น ภูริปัญโญ

โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป.พะเยา๑ มาศึกษาดูงาน

โพสต์19 ก.ค. 2560 22:09โดยsites pakodam


โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป.พะเยา เขต ๑ นำคณะครูมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (แฟ้มภาพ)

อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

โพสต์19 ก.ค. 2560 22:04โดยsites pakodam


โรงเรียนจัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด อันจะทำให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด เป็นแบบอย่างที่ดีในชุมชน

ร่วมอบรมคุณธรรมโรงเรียนคุณธรรม

โพสต์19 ก.ค. 2560 21:59โดยsites pakodam   [ อัปเดต 19 ก.ค. 2560 22:00 ]


สพป.เชียงรายเขต ๒ ได้จัดอบรมคุณธรรมแก่นักเรียนแกนนำจำนวน ๗ โรงเรียนในอำเภอแม่ลาว  ซึ่งโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย อันจะนำพานักเรียนให้มีคุณธรรมในสถานศึกษาและไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

ติดตามการดำเนินงาน DLIT โรงเรียน

โพสต์19 ก.ค. 2560 21:55โดยsites pakodam


คณะจาก สพฐ. เข้านิเทศติดตามการดำเนินงานDLIT ของโรงเรียน โดยมี ศน.สุวิทย์  บั้งเงินนำทีมเข้าโรงเรียน (แฟ้มภาพ)

อบรมคุณธรรมนักเรียน

โพสต์19 ก.ค. 2560 21:49โดยsites pakodam

โรงเรียนจัดอบรมคุณธรรมนักเรียนโดยนิมนต์พระอาจาย์สอนศีลธรรมมีพระครูใบฎีกาอุดม  กิตติวุฒโฑ พระครูสมุห์เด่นชัย ภูริปัญโญ และคุณบรรชา  ฟูเฟื่อง วิทยากรมาให้ความรู้และจรรยาบรรณการเป็นนักเรียนที่ดี  (แฟ้มภาพ)

กิจกรรมต้านยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน

โพสต์19 ก.ค. 2560 21:39โดยsites pakodam

โรงเรียนจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดให้นักเรียนได้ตระหนักในภัยยาเสพติด  (แฟ้มภาพ)

อบรมบรรณารักษ์น้อย

โพสต์19 มิ.ย. 2560 15:38โดยsites pakodam


โรงเรียนส่งนักเรียนร่วมกิจกรรมบรรณารักษ์น้อย นำโดยครูมาลี จารุศักดิ์ ( แฟ้มภาพ)

กิจกรรมไหว้ครู

โพสต์19 มิ.ย. 2560 15:34โดยsites pakodam


โรงเรียนจัดกิจกรรมไหว้ครูในวันที่ ๘ มิถุนา่ยน ๒๕๖๐ (แฟ้มภาพ)

1-10 of 93