HeadNews

ปฐมนิเทศนักเรียน

โพสต์20 พ.ค. 2560 08:06โดยsites pakodam


ก่อนเปิดภาคเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำได้ปฐมนิเทศนักเรียนเพื่อชี้แจง แนะนำการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน อันจะทำให้นักเรียนได้เตรียมตัวในการศึกษาเล่าเรียนอย่างมีความสุข ซึ่งมีนายอำนวย จอมใจ ผอ.โรงเรียนกล่าวเปิดและให้โอวาทก่อนทำกิจกรรม เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐  (ภาพเพิ่มเติม)

กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต

โพสต์20 พ.ค. 2560 07:59โดยsites pakodam


โรงเรียนเข้าร่วมโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต โดยมีโรงเรียนเครือข่ายร่วมกิจกรรมมีโรงเรียนบัวสลีวิทยา โรงเรียนบ้านโป่งมอญและโรงเรียนบ้านต้นง้าว จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ณ สระว่ายน้ำแม่ลาว ตำบลดงมะดะ  อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย (ภาพเพิ่มเติม)

งานคืนสู่เหย้าชมพูดำประจำปี ๒๕๖๐

โพสต์20 เม.ย. 2560 21:43โดยDirector PKD_School   [ อัปเดต 20 เม.ย. 2560 21:44 ]


ศิษย์เก่าโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำได้จัดกิจกรรมประเพณีทุกปีในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาชั่วคราวโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ซึ่งมีกิจกรรมที่สำคัญคือพิธีรดน้ำดำหัวครูอาจารย์เก่า ผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ได้เงินทั้งสิ้น ๙๗,๑๖๒ บาท
(ภาพกิจกรรม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย จัดการอบรมการจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชน

โพสต์14 ก.พ. 2560 04:42โดยKunnikar Jompeang   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2560 04:43 ]

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมลดขยะ ลดโลกร้อน อบรมการจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชน ณ ห้องประชุมใหญ่ ปัญญาช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ โดยมีนักเรียนชั้น ป.1 - ม.3 และคณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดประโยชน์กับทั้งตัวนักเรียนและชุมชนต่อไป (ภาพเพิ่มเติม คลิก)

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชาประจำปี 2560

โพสต์13 ก.พ. 2560 00:13โดยKunnikar Jompeang

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน ๕ รูป
 ขอให้คณะครู นักเรียนผู้ปกครองที่ร่วมสะสมบุญในครั้งนี้ จงมีแต่ความสุขความเจริญถ้วนหน้าด้วยเทอญ (แฟ้มภาพ คลิก)

เหรียญทองการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 2560

โพสต์30 ม.ค. 2560 18:45โดยDirector PKD_School   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2560 18:46 ]
แสดงความยินดีกับผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 (รอบแรก) ระดับเขตฯ นักเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ได้รับรางวัลการสอบ จำนวน 2 ราย คือ ด.ญ.สิรินทิพย์ ชูช่วย และ ด.ญ.พัชรีพร อ่อนคำ

ร่วมกิจกรรม To Be Number 1

โพสต์30 ม.ค. 2560 06:35โดยDirector PKD_School   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2560 06:36 ]

โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม To Be Number 1 ณ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม เมื่อ 25 มกราคม 2560 ทั้งนี้มีดาราที่เป็นไอดอลซึ่งบินมาจากกรุงเทพฯ มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย (ภาพเพิ่มเติม คลิก )


สอบ N-Net

โพสต์30 ม.ค. 2560 06:14โดยDirector PKD_School

 วันอาทิตย์ ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐  การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแม่ลาว ขอใช้สถานที่จัดสอบ N-Net  ให้กับนักศึกษาโดยมีครูในโรงเรียนร่วมเป็นกรรมคุมสอบด้วย  ( ภาพเพิ่มเติม คลิก )

ร่วมตักบาตรและแปลอักษรเลขเก้าอำเภอแม่ลาว

โพสต์30 ม.ค. 2560 05:51โดยDirector PKD_School   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2560 05:55 ]ผอ.อำนวย จอมใจพร้อมคณะครูร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและแปลอักษรเลขเก้า อำเภอแม่ลาว เชียงรายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันครบรอบการบำเพ็ญกุศล ๑๐๐ วัน "สตมวาร" และกิจกรรมตอนเย็นเวลา ๑๕.๕๒ น. ณ วัดบุญเรือง
(ภาพเพิ่มเติม ตักบาตรและแปลอักษณ์  คลิก) / พิธี "สตมวาร " ณ วัดบุญเรือง (คลิก )

กิจกรรมวันครูแห่งชาติ ๒๕๖๐

โพสต์30 ม.ค. 2560 05:33โดยDirector PKD_School   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2560 05:34 ]

๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ผู้อำนวยสถานศึกษาพร้อมคณะครูร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ณ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ทั้งนี้ได้รับเกียรติบัตรเนื่องในวันครูดังกล่าวด้วย (ภาพเพิ่มเติม คลิก)

1-10 of 81