HeadNews

ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาปฐมวัย

โพสต์15 พ.ย. 2560 00:46โดยadmin pkd


วันอังคาร ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายอำนวย จอมใจ ผอ.โรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ประธานศูนย์เครือข่ายฯ อำเภอแม่ลาวนำคณะผู้บริหารและครูปฐมวัยทั้ง ๑๕ โรงในอำเภอแม่ลาว เข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาปฐมวัย ณ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)  ซึ่งมีจุดเด่นคือการนำเสนอBest Practice จำนวน ๘  ประเภท ๘ ห้องเรียน ครู ๘ คน (แฟ้มภาพ)

ต้อนรับครูใหม่และยินดีกับบันฑิตใหม่

โพสต์10 พ.ย. 2560 17:53โดยsites pakodam

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนจัดกิจกรรมต้อนรับครูใหม่(ครูเสาวภา  ไชยยา ) และบัณฑิตใหม่ (ครูกรรณิการ์ จอมแปง)

ฝึกซ้อมอบอพยพหนีภัย(สร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน)

โพสต์10 พ.ย. 2560 17:50โดยsites pakodam

องค์การแพนอินเตอร์เนชั่นแนลร่วมกันโรงเรียนฝึกซ้อมอบอพยพหนีภัย(สร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน) แฟ้มภาพ 

สืบสานประเพณีลอยกระทง

โพสต์10 พ.ย. 2560 17:47โดยsites pakodam   [ อัปเดต 10 พ.ย. 2560 17:54 ]

โรงเรียนจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ให้นักเรียมีส่วนร่วมและอนุรักษ์ประเพณีดังกล่าว (แฟ้มภาพ)

สืบสานประเพณีตานก๋วยสลาก

โพสต์10 พ.ย. 2560 17:46โดยsites pakodam   [ อัปเดต 10 พ.ย. 2560 17:56 ]

โรงเรียนจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีตานก๋วยสลากประจำปี 2560 ให้นักเรียนได้เรียนรู้และได้บุญกุศล ทั้งนี้จะสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีให้อยู่คู่กับวัฒนธรรมล้านนาเมืองเหนือต่อไป  ( แฟ้มภาพ)

ผลแข่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่

โพสต์24 ก.ย. 2560 21:25โดยsites pakodam


โรงเรียนนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ มีผลแข่งขันคือได้   เหรียญทอง เหรียญเงิน   เหรียญทองแดงและ ๒ เข้าร่วมแข่งขัน (ประชาสัมพันธ์)
สพฐ. ติดตามการดำเนินงาน PLC

โพสต์4 ก.ย. 2560 08:28โดยsites pakodamคณะจาก สพฐ. มาติดตามการดำเนินงาน PLC ของโรงเรียน นำโดยนายเกรียงไกร เรืองศรี ศน.สพป.นครสวรรค์ เขต ๓   และนางสาวศิพาณัฏฐ์ ใจสัตย์ ศน.สพปเชียงใหม่ เขต ๓ โดยมี ศน.อนุรักษ์  พรมเลข สพป.เชียงราย เขต ๒ ร่วมติดตาม (แฟ้มภาพ)

พ่อหลวงธงชัย พร้อมครอบครัวเลี้ยงอาหารกลางวัน

โพสต์4 ก.ย. 2560 08:23โดยsites pakodam


พ่อหลวงเก่ง (ธงชัย พันธุ) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ตำบลจอมหมอกแก้ว ได้นำอาหาร(ข้าวกล่อง) มาเลี้ยงให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน ๒๐๐  กล่อง ในนามโรเรียนต้องขอบคุณในน้ำใจไมตรี ไม่ละทิ้งโรงเรียนให้นักเรียนได้อิ่มท้อง ขอให้ท่านและครอบครัวจงมีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปเทอญ (แฟ้มภาพ)

กิจกรรมดนตรีสากลมีชีวิต วงโยธวาทิตป่าก่อดำ

โพสต์4 ก.ย. 2560 08:20โดยsites pakodam


โครงการดนตรีสากลมีชีวิต โยธวาทิตป่าก่อดำให้ ซึ่งเป็นโครงการที่จะให้นักเรียนได้รู้เชิงลึกของดนตรีสากล มี ร.ต.อำนาจ  แก่นเมืองป็นวิทยากร และมี ว่าที่ ร.ต.ดำรงศักดิ์  ขวัญชัย เป็นประธาน   (แฟ้มภาพ)

แข่งทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๗ อำเภอแม่ลาว

โพสต์4 ก.ย. 2560 08:16โดยsites pakodam


โรงเรียนนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๗ อำเภอแม่ลาว จัดแข่งขัน ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ  โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้วและโรงเรียนเทศบาล๑ ป่าก่อดำ ( แฟ้มภาพ)

1-10 of 120