HeadNews

แสดงความยินดีผู้ใหญ่บ้านคนใหม่

โพสต์14 ธ.ค. 2560 20:09โดยsites pakodam

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผอ.อำนวย จอมใจพร้อมคณะครูได้นำช่อดอกไม้ไปแสดงความยินดีกับนายทวีชัย พิมสาร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ บ้านปากกองคนใหม่ (แฟ้มภาพ)

ผู้บริหารสถานศึกษาประชุม

โพสต์14 ธ.ค. 2560 20:06โดยsites pakodam

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผอ.อำนวย จอมใจ ปฏิบัติหน้าที่ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ลาวได้ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านดงมะดะ (แฟ้มภาพ)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

โพสต์14 ธ.ค. 2560 20:03โดยsites pakodam

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดทับยายเชียง จังหวัดพิษณุโลกจำนวน ๑๐ คน เข้าศึกษาดูงาน โดยมี ผอ.อำนวย จอมใจพร้อมคณะครูให้การต้อนรับ (แฟ้มภาพ)

รับมอบโครงการน้ำดื่มสะอาด

โพสต์14 ธ.ค. 2560 20:00โดยsites pakodam

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผอ.อำนวย จอมใจ เดินทางไปรับมอบโครงการน้ำดื่มสะอาดจากสโมสรโรตารีเชียงราย ณ  ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์

ร่วมทำบุญเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

โพสต์14 ธ.ค. 2560 19:58โดยsites pakodam

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผอ.อำนวย จอมใจนำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมทำบุญเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดบุญเรืองพร้อมกับหัวหน้าส่วราชการ ประชาชนในเขตอำเภอแม่ลาว ( แฟ้มภาพ)

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ

โพสต์27 พ.ย. 2560 19:32โดยsites pakodam

โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ นำโดยนายอำนวย จอมใจ ผอ.โรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ลาวนำผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียน ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี พร้อมลูกเสือ-เนตรนารีในอำเภอแม่ลาว ๑๕ โรงเรียนมาประกอบพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ วันที่่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๔๖๘ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่ออาณาประชาราษฏร์  (แฟ้มภาพ )

ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาปฐมวัย

โพสต์15 พ.ย. 2560 00:46โดยadmin pkd


วันอังคาร ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายอำนวย จอมใจ ผอ.โรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่ประธานศูนย์เครือข่ายฯ อำเภอแม่ลาวนำคณะผู้บริหารและครูปฐมวัยทั้ง ๑๕ โรงในอำเภอแม่ลาว เข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาปฐมวัย ณ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)  ซึ่งมีจุดเด่นคือการนำเสนอBest Practice จำนวน ๘  ประเภท ๘ ห้องเรียน ครู ๘ คน (แฟ้มภาพ)

ต้อนรับครูใหม่และยินดีกับบันฑิตใหม่

โพสต์10 พ.ย. 2560 17:53โดยsites pakodam

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนจัดกิจกรรมต้อนรับครูใหม่(ครูเสาวภา  ไชยยา ) และบัณฑิตใหม่ (ครูกรรณิการ์ จอมแปง)

ฝึกซ้อมอบอพยพหนีภัย(สร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน)

โพสต์10 พ.ย. 2560 17:50โดยsites pakodam

องค์การแพนอินเตอร์เนชั่นแนลร่วมกันโรงเรียนฝึกซ้อมอบอพยพหนีภัย(สร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน) แฟ้มภาพ 

สืบสานประเพณีลอยกระทง

โพสต์10 พ.ย. 2560 17:47โดยsites pakodam   [ อัปเดต 10 พ.ย. 2560 17:54 ]

โรงเรียนจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ให้นักเรียมีส่วนร่วมและอนุรักษ์ประเพณีดังกล่าว (แฟ้มภาพ)

1-10 of 126