HeadNews

ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โพสต์15 ส.ค. 2560 07:07โดยsites pakodam


วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  ผอ.อำนวย  จอมใจ นำคณะครูร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ลาว เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  (แฟ้มภาพ)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โพสต์15 ส.ค. 2560 07:01โดยsites pakodam


วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ พร้อมกันนี้ได้มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นทุกชั้นเรียน โดยมีนายเกษม สีหมื่น กำนันตำบลป่าก่อดำและประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำเป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้  (แฟ้มภาพ)

โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

โพสต์15 ส.ค. 2560 06:55โดยsites pakodam   [ อัปเดต 15 ส.ค. 2560 07:10 ]


โรงเรียนร่วมกับกองทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  นำโดยผู้ใหญ่บ้านสุรางค์  ปาหงษ์ หมู่ที่ ๙  เจ้าของโครงการ  ทำการอบรม"โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น" ให้กับนักเรียนประถมปลาย และมัธยมศึกษาปีที่ื ๑ - ๓ ของโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำและโรงเรียนเทศบาล๑ ป่าก่อดำ (แฟ้มภาพ)

วันพระโรงเรียนและวันเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๑๐

โพสต์15 ส.ค. 2560 06:48โดยsites pakodam


โรงเรียนจัดกิจกรรมวันพระทุกวันอังคาร อนึ่งทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเดีจพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล รัชกาลที่ ๑๐ ที่ทรงพระชมม์มายุครบ  ๖๕ พรรษา (แฟ้มภาพ)

รับเกียรติบัตรวันภาษาไทย

โพสต์15 ส.ค. 2560 06:36โดยsites pakodam


โรงเรียนมอบเกียรติบัตรรางวัลในกิจกรรมวันภาษาไทย เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  (แฟ้มภาพ)

ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม

โพสต์1 ส.ค. 2560 09:53โดยsites pakodam


ผอ.อำนวย  จอมใจ เดินทางไปศึกษาโรงเรียนคุณธรรม ณ โรงเรียนอนุบาลภูซาง สพป.พะเยา เขต ๒  พร้อมกับโรงเรียนแกนนำคุณธรรมใน สพป.เชียงราย เขต ๒ เมื่อ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

วันพระโรงเรียนครั้งที่ ๔

โพสต์1 ส.ค. 2560 09:51โดยsites pakodam


กิจกรรมสะสมบุญครั้งที่ ๔ (วันพระโรงเรียน) หลังจากประกอบพิธีเสร็จ  พระอาจารย์ท่านพระครูสมุห์เด่นชัย ภูริปญฺโญได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมในวันอาสาฬหบูชา เมื่อ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

กิจกรรมวันภาษาไทย

โพสต์1 ส.ค. 2560 09:47โดยsites pakodam


โรงเรียนจัดกิจกรรมวันภาษาไทย  โดยเชิญคุณทองสร้อย  ภิราษร ศิลปินด้านการซอมาให้ความรู้แก่นักเรียน เมื่อ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

กิจกรรมเดินสวนสนามเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐

โพสต์1 ส.ค. 2560 09:46โดยsites pakodam


โรงเรียนนำลูกเสือ-เนตรนารีร่วมเดินสวนสนามเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๑๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูล พร้อมกับโรงเรียนในเขตอำเภอแม่ลาว เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เจ้าหน้าที่ Plan Internation พบปะวางแผนทำโครงการ

โพสต์1 ส.ค. 2560 09:44โดยsites pakodam


เจ้าหน้าที่องค์การ Plan International มาพบปะนำเสนอโครงการกิจกรรมเตือนภัยของโรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

1-10 of 108