คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู

การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูที่ดีนั้น จะต้องมีคู่มือในการปฏิบัติงาน ซึ่งได้นำเอาคู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมารวมไว้ทั้ง 4 งาน อันจะเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข็มแข็ง
Ċ
sites pakodam,
6 ก.ค. 2559 08:53
Ċ
sites pakodam,
6 ก.ค. 2559 08:49
Ċ
sites pakodam,
6 ก.ค. 2559 08:49
Ċ
sites pakodam,
6 ก.ค. 2559 08:49
Ċ
sites pakodam,
6 ก.ค. 2559 08:49
Comments