รายงานผลการดำเนินการ CR2ACTS

โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำได้รวบรวมผลการดำเนินงานตามนโยบาย CR2ACTS
-โรงเรียนคุณภาพ   ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน
- ห้องเรียนคุณภาพ   ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน
- นักเรียนคุณภาพ   ตัวชี้วัด | ผลการดำเนินงาน
Comments