การติดต่อ

โทรศัพท์โรงเรียน  :  053-666187
แฟกซ์โรงเรียน      :  053-666187
เมลโรงเรียน          :  office@pkd.ac.th
เฟรชบุ๊คโรงเรียน    :  
https://www.facebook.com/pkd2463

กลุ่มไลน์ครูและผู้ปกครอง  :   
                                         
                                         
                                            
Comments