ประชาสัมพันธ์


ประกาศ
: ปฏิทินกิจกรรมประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ( คลิก )
: การแต่งกายของนักเรียน ( คลิก )
: รายนามผู้สนับสนุนโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ ๒๕๖๐ ( คลิก )
: ลิ้งพบปะผู้อำนวยการโรงเรียน ( คลิก )

กิจกรรมของเรา

 • นำเทียนพรรษาถวายวัดในเขตบริการของโรงเรียน ก่อนวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาโรงเรียนได้นำเทียนพรรษาไปถวายวัดบุญเรือง วัดห้วยส้านดอนจั่น และวัดศรีดอนมูลซึ่งเป็นประเพณีของโรงเรียนที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง(แฟ้มภาพ)
  ส่ง 19 ก.ค. 2560 22:19 โดย sites pakodam
 • วันพระและถวายเทียนพรรษา วันพระโรงเรียนและก่อนจะเข้าพรรษา โรงเรียนได้นำเทียนพรรษาถวายแด่ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนท่านพระครูสมุห์เด่น ภูริปัญโญ
  ส่ง 19 ก.ค. 2560 22:13 โดย sites pakodam
 • โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป.พะเยา๑ มาศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านร่องห้า สพป.พะเยา เขต ๑ นำคณะครูมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (แฟ้มภาพ)
  ส่ง 19 ก.ค. 2560 22:09 โดย sites pakodam
 • อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนจัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด อันจะทำให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด เป็นแบบอย่างที่ดีในชุมชน
  ส่ง 19 ก.ค. 2560 22:04 โดย sites pakodam
 • ร่วมอบรมคุณธรรมโรงเรียนคุณธรรม สพป.เชียงรายเขต ๒ ได้จัดอบรมคุณธรรมแก่นักเรียนแกนนำจำนวน ๗ โรงเรียนในอำเภอแม่ลาว  ซึ่งโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย อันจะนำพานักเรียนให้มีคุณธรรมในสถานศึกษาและไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป
  ส่ง 19 ก.ค. 2560 22:00 โดย sites pakodam
 • ติดตามการดำเนินงาน DLIT โรงเรียน คณะจาก สพฐ. เข้านิเทศติดตามการดำเนินงานDLIT ของโรงเรียน โดยมี ศน.สุวิทย์  บั้งเงินนำทีมเข้าโรงเรียน (แฟ้มภาพ)
  ส่ง 19 ก.ค. 2560 21:55 โดย sites pakodam
 • อบรมคุณธรรมนักเรียน โรงเรียนจัดอบรมคุณธรรมนักเรียนโดยนิมนต์พระอาจาย์สอนศีลธรรมมีพระครูใบฎีกาอุดม  กิตติวุฒโฑ พระครูสมุห์เด่นชัย ภูริปัญโญ และคุณบรรชา  ฟูเฟื่อง วิทยากรมาให้ความรู้และจรรยาบรรณการเป็นนักเรียนที่ดี  (แฟ้มภาพ)
  ส่ง 19 ก.ค. 2560 21:49 โดย sites pakodam
 • กิจกรรมต้านยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน โรงเรียนจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดให้นักเรียนได้ตระหนักในภัยยาเสพติด  (แฟ้มภาพ)
  ส่ง 19 ก.ค. 2560 21:39 โดย sites pakodam
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 93 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินงานโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ