ประชาสัมพันธ์


ประกาศ
: การรับนักเรียนเข้าใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๐
    (เอกสารประกาศ) (จำนวนที่สมัครเข้า)
: รายนามผู้สนับสนุนโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ ๒๕๖๐ ( คลิก )
: ลิ้งพบปะผู้อำนวยการโรงเรียน ( คลิก )

กิจกรรมของเรา

 • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย จัดการอบรมการจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมลดขยะ ลดโลกร้อน อบรมการจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชน ณ ห้องประชุมใหญ่ ปัญญาช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ โดยมีนักเรียนชั้น ป.1 - ม.3 และคณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดประโยชน์กับทั้งตัวนักเรียนและชุมชนต่อไป (ภาพเพิ่มเติม คลิก)
  ส่ง 14 ก.พ. 2560 04:43 โดย Kunnikar Jompeang
 • กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชาประจำปี 2560 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน ๕ รูป ขอให้คณะครู นักเรียนผู้ปกครองที่ร่วมสะสมบุญในครั้งนี้ จงมีแต่ความสุขความเจริญถ้วนหน้าด้วยเทอญ (แฟ้มภาพ คลิก)
  ส่ง 13 ก.พ. 2560 00:13 โดย Kunnikar Jompeang
 • เหรียญทองการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 2560 แสดงความยินดีกับผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 (รอบแรก) ระดับเขตฯ นักเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ ได้รับรางวัลการสอบ จำนวน 2 ราย คือ ด.ญ.สิรินทิพย์ ชูช่วย และ ด.ญ.พัชรีพร อ่อนคำ
  ส่ง 30 ม.ค. 2560 18:46 โดย Director PKD_School
 • ร่วมกิจกรรม To Be Number 1 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม To Be Number 1 ณ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม เมื่อ 25 มกราคม 2560 ทั้งนี้มีดาราที่เป็นไอดอลซึ่งบินมาจากกรุงเทพฯ มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย (ภาพเพิ่มเติม คลิก )
  ส่ง 30 ม.ค. 2560 06:36 โดย Director PKD_School
 • สอบ N-Net  วันอาทิตย์ ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐  การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแม่ลาว ขอใช้สถานที่จัดสอบ N-Net  ให้กับนักศึกษาโดยมีครูในโรงเรียนร่วมเป็นกรรมคุมสอบด้วย  ( ภาพเพิ่มเติม คลิก )
  ส่ง 30 ม.ค. 2560 06:14 โดย Director PKD_School
 • ร่วมตักบาตรและแปลอักษรเลขเก้าอำเภอแม่ลาว ผอ.อำนวย จอมใจพร้อมคณะครูร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและแปลอักษรเลขเก้า อำเภอแม่ลาว เชียงรายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันครบรอบการบำเพ็ญกุศล ๑๐๐ วัน "สตมวาร" และกิจกรรมตอนเย็นเวลา ๑๕.๕๒ น. ณ วัดบุญเรือง(ภาพเพิ่มเติม ตักบาตรและแปลอักษณ์  คลิก) / พิธี "สตมวาร " ณ วัดบุญเรือง (คลิก )
  ส่ง 30 ม.ค. 2560 05:55 โดย Director PKD_School
 • กิจกรรมวันครูแห่งชาติ ๒๕๖๐ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ผู้อำนวยสถานศึกษาพร้อมคณะครูร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ณ โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ทั้งนี้ได้รับเกียรติบัตรเนื่องในวันครูดังกล่าวด้วย (ภาพเพิ่มเติม คลิก)
  ส่ง 30 ม.ค. 2560 05:34 โดย Director PKD_School
 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560 ,เปิดป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติ,ข่วงพญ่าป่าก่อดำ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประถม  เชื้อหมอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต ๒ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติ และประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปีการศึกษา ๒๕๕๙ - จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีการแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ การร้องเพลงประสานเสียง เต้นประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และเล่นเกมเข้าฐานกิจกรรมสร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียน  โดยมีผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมชมการแสดง มอบขนมและของรางวัลร่วมแจกในกิจกรรมดังกล่าว ในนามโรงเรียนต้องขอบพระคุณในความกรุณานี้ด้วย - กิจกรรมข่วงพญ๋า นักเรียนเข้าฐานข่วงพญ ...
  ส่ง 23 ม.ค. 2560 21:46 โดย Kunnikar Jompeang
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 78 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินงานโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ