การย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย


แผนผังขั้นตอนการดำเนินการการย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

 
https://drive.google.com/open?id=0B77pDF-0lULRNUYzQ3N1X2VrWEU
 https://drive.google.com/open?id=0B77pDF-0lULRYXhuX25vdHNXbzQ
 https://drive.google.com/open?id=0B77pDF-0lULReHJEaG5ob2lwU1k

https://drive.google.com/open?id=0B77pDF-0lULRaFdVdS1ETnlsVlU     https://drive.google.com/open?id=0B77pDF-0lULRbTVqM3dsam1MeWc
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 


https://drive.google.com/open?id=0B77pDF-0lULRSkxtZ2Z6NnMyd1U


https://drive.google.com/open?id=0B77pDF-0lULRaWIzby1ZNGVyTVk

Ċ
ฐิติยาภรณ์ กีบสันเทียะ,
17 ม.ค. 2561 01:53
Ċ
ฐิติยาภรณ์ กีบสันเทียะ,
17 ม.ค. 2561 01:53
Ċ
ฐิติยาภรณ์ กีบสันเทียะ,
17 ม.ค. 2561 01:53
Ċ
ฐิติยาภรณ์ กีบสันเทียะ,
17 ม.ค. 2561 01:53
Ċ
ฐิติยาภรณ์ กีบสันเทียะ,
17 ม.ค. 2561 01:53
Ċ
ฐิติยาภรณ์ กีบสันเทียะ,
17 ม.ค. 2561 01:53
Ċ
ฐิติยาภรณ์ กีบสันเทียะ,
17 ม.ค. 2561 01:54
Ċ
ฐิติยาภรณ์ กีบสันเทียะ,
17 ม.ค. 2561 01:54
Ċ
ฐิติยาภรณ์ กีบสันเทียะ,
17 ม.ค. 2561 01:54
Ċ
ฐิติยาภรณ์ กีบสันเทียะ,
17 ม.ค. 2561 01:54
Ċ
ฐิติยาภรณ์ กีบสันเทียะ,
17 ม.ค. 2561 01:53
Ċ
ฐิติยาภรณ์ กีบสันเทียะ,
17 ม.ค. 2561 01:53