คำสั่งแต่งตั้งครูเวรประจำวัน


File nameDescriptionSizeRev.TimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
คำสั่ง โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ที่ 309/2560 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจำวัน     751 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 29 พ.ย. 2560 02:11 ฐิติยาภรณ์ กีบสันเทียะ
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
คำสั่ง โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ที่ 421/2560 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจำวัน     111 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 29 พ.ย. 2560 02:12 ฐิติยาภรณ์ กีบสันเทียะ
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
คำสั่ง โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ที่ 360/2560 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจำวัน    150 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ธ.ค. 2560 23:37 ฐิติยาภรณ์ กีบสันเทียะ
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
คำสั่ง โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ที่ 462/2560 เรื่อง แต่งตั้งครูเวรประจำวัน  ประจำเดือน มกราคม 2561  109 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ธ.ค. 2560 23:38 ฐิติยาภรณ์ กีบสันเทียะ