ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting)

โพสต์27 ก.พ. 2560 06:48โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 27 ก.พ. 2560 06:49 ]

25 ก.พ. 60 ดร.ชำนาญ บุญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยการประชุมในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้เชิญนักเรียนที่มีศักยภาพทางวิชาการในด้านต่างๆที่ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าประกวดและแข่งขันในรายการต่างๆ และได้คว้ารางวัลระดับประเทศ และนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 4.00 ในแต่ละระดับชั้น พร้อมผู้ปกครอง ขึ้นบนเวทีเพื่อเชิญผู้ปกครองทุกท่านร่วมแสดงความชื่นชมยินดีร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนบุตรหลานจนประสบความสำเร็จ
และโรงเรียนมีข้อราชการแจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานของโรงเรียน เป็นการสนองเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน อีกทั้งยังเป็นการเฝ้าระวังและร่วมวางแผนป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียนออกกลางคัน ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติ่ม