โครงการทดสอบวัดความรู้ภาษาไทย ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โพสต์8 ก.พ. 2561 04:42โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 8 ก.พ. 2561 04:42 ]

8 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ชำนาญ บุญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและกล่าวแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทดสอบวัดความรู้ภาษาไทย ครั้งที่ 15 (ทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์) เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งนักเรียนที่ได้คะแนนสอบร้อยละ 65 ขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตร มีนักเรียนโรงเรียนประโคนชัยพิยาคมผ่านเกณฑ์ได้รับเกียรติบัตร ดังนี้
1.เด็กหญิงศิริวรรณ พรหมบุตร
2.นายปรีปิติ จีนประโคน
3.นายอิงควัต หวังสวัสดิ์ปรีชา
4.นางสาวธัญลักษณ์ จีนประโคน
5.นางสาววารุณี มูลมณี
6.นายศุภวัฒน์ วิทยาไพโรจน์
7.นายวัชรพล พูนมา
8.นายพีรพนธ์ นามไพร
9.นานสิรภพ สาระสิทธิ์
10.นายสุรยุทธ บุญมาก
11.นางสาวกันธิมา เอ็มประโคน
12.นายนันทวัฒน์ ศรีสุวงศ์
13.นางสาวชวิศา อามาตร
14.นางสาวณัฐรดา ภูมิประโคน
15.นางสาวณัฐริกา นพตลุง
16.นางสาวนิภา จุลลาศรี
17.นางสาวสุมาลี ลิยี่เก  >>>  ชมภาพกิจกรรม