ทบทวนความรู้ ก่อนสู่สนามสอบ O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โพสต์5 ก.พ. 2561 03:12โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 5 ก.พ. 2561 03:13 ]

5-9 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม โดยงานแนะแนวและงานส่งเสริมวิชาการ ได้จัดกิจกรรมทบทวนความรู้ ก่อนสู่สนามสอบ O-NET ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมรัชตกุล, ห้องส่งเสริมวิชาการ และห้องศูนย์เพื่อนใจ พีรพันธ์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

5 กุมพาพันธ์ 2561 วิชาภาษาอังกฤษ 
6 กุมพาพันธ์ 2561 วิชาคณิตศาสตร์
7 กุมพาพันธ์ 2561 วิชาวิทยาศาสตร์
8 กุมพาพันธ์ 2561 วิชาสังคมศึกษา
9 กุมพาพันธ์ 2561 วิชาภาษาไทย

ขอขอบคุณ ดร.ชำนาญ บุญวงศ์ ผู้อำนวยการ พร้อมฝ่ายบริหาร ที่อำนวยการ และคณะครูทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการติวให้แก่นักเรียนในครั้งนี้  >>>  ชมภาพกิจกรรม