ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (พังงา ระนอง ภูเก็ต)

โพสต์1 ก.พ. 2561 05:46โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 1 ก.พ. 2561 05:46 ]

30 มกราคม 2561 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 พังงา ระนอง ภูเก็ต มาศึกษาดูงาน OBECQA และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ณ หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์