กิจกรรมวันคริสต์มาส

โพสต์3 ม.ค. 2561 01:03โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 3 ม.ค. 2561 01:03 ]
25 ธันวาคม 2560 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันสัปดาห์ภาษาต่างประเภท ในระหว่างวันที่ 18 - 21 ธันวาคม 2560 และกิจกรรมวันคริสต์มาส ในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดย ดร.ชำนาญ บุญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน มอบรางวัลให้แก่คุณครูที่แต่งกายได้สวยที่สุดและกล่าวอำนวยพรในวาระอันเป็นศุภมิ่งมงคลขึ้นปีใหม่ 2561 โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมและวันสำคัญของประเทศตะวันตก รวมทั้งสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ เพิ่มพูนทักษะทางภาษาเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่อาเซียน ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม  >>>  ชมภาพกิจกรรม