นิทรรศการสาระศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์3 ม.ค. 2561 00:57โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 3 ม.ค. 2561 00:58 ]
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมงานนิทรรศการสาระศิลป์ ประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ นายอำเภอประโคนชัย เป็นประธานในพิธี และ ดร.ชำนาญ บุญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ปลูกฝังให้นักเรียนมีใจรักด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพความสามารถได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนในการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่เวทีการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 โดยกิจกรรมงานนิทรรศการสาระศิลป์ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม  >>>  ชมภาพกิจกรรม