วัดและประเมินผล “การรู้เรื่องอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA”

โพสต์30 พ.ย. 2560 19:09โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 30 พ.ย. 2560 19:10 ]

23 พฤศิจิกายน 2560 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมดำเนินการวัดและประเมินผล “การรู้เรื่องอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลจากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  >>>  ชมภาพกิจกรรม