รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน "ระดับจังหวัด"

โพสต์30 พ.ย. 2560 19:05โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 30 พ.ย. 2560 19:06 ]

22 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม รับการประเมินนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2560 นักเรียนที่รับการประเมินคัดเลือกคือ นายพีรพนธ์ นามไพร และได้รับเกียรติจากนางปติมา กาญจนากาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เป็นประธาน, นายพนม ศรีนอก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ สพป.บร.4 เป็นรองประธาน, นายศราวุธ โรจนาวรรณ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สพป.บร.1 เป็นกรรมการ, นายเอกนิษฐ์ จันทร์สุขวงศ์ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สพป.บร.3 เป็นกรรมการ, นางเนาวรัตน์ น้ำอบเชย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.บร2 เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการนี้ ดร.ชำนาญ บุญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ TO BE NUMBER ONE ห้องพีระพันธุ์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  >>>  ชมภาพกิจกรรม