กิจกรรมดี ๆ ในช่วงปิดภาคเรียน "โครงการทูบี พรีทีแคส"

โพสต์23 ต.ค. 2560 01:17โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 23 ต.ค. 2560 01:18 ]


กิจกรรมดี ๆ ในช่วงปิดภาคเรียน "โครงการทูบี พรีทีแคส" หนึ่งในกิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม เป็นกิจกรรมทางวิชาการที่มุ่งเน้นเตรียมความพร้อมและประเมินตนเองสำหรับการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของพี่ ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมเรียนรู้และทดลองไปพร้อม ๆ กันสำหรับน้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โดยจัดสอบเสมือนสอบ GAT-PAT และ 9 วิชาสามัญจริง ระหว่างวันที่ 23-25 และ 27-28 ตุลาคม 2560 ห้องสอบอาคาร 5 และอาคาร 6 มีผู้เข้าสอบจำนวน1,200 คน

และในวันนี้ได้รับกำลังใจจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม นายชำนาญ บุญวงศ์ และท่านรองฯ นัยนา ใหม่คามิ ร่วมกับคณะครูที่ปรึกษาชมรมฯ

ในการนี้นายวงศธร สิงห์ประโคน ประธานชมรมทูบีนัมเบอร์วันพร้อมแกนนำสมาชิก ร่วมคุมสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 30 ห้อง ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ดี ๆ ของเด็ก ๆ ที่จะได้ทำกิจกรรมทางวิชาการ โดยนักเรียนเพื่อนักเรียน เนื่องจากมีผู้เข้าสอบทั้งประเทศจำนวน 110,000 คน  >>>  ชมภาพกิจกรรม