เข้าร่วมโครงการ GSB เติมฝันปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย ติวเข้มพิชิต GAT

โพสต์16 ต.ค. 2560 08:08โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 16 ต.ค. 2560 08:09 ]
16 ตุลาคม 2560 งานแนะแนว โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ GSB เติมฝันปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย ติวเข้มพิชิต GAT โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและธนาคารออมสิน ในการนี้งานแนะแนว โดยงานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ได้คัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการสอบ Pre-GAT สูงสุด 10 ลำดับแรกของโรงเรียนเข้าร่วมโครงการและเพื่อสอบชิงทุนการศึกษาทุนละ 10,000 จำนวน 200 ทุน โดยเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดบุรีรัมย์ ขอขอบคุณ ดร.ชำนาญ บุญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทุกท่าน ที่สนับสนุนกิจกรรมดี ๆ  >>>  ชมภาพกิจกรรม