เยี่ยมชมการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

โพสต์8 ต.ค. 2560 22:21โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 8 ต.ค. 2560 22:21 ]
6 ตุลาคม 2560 นายเสถียร สิทธิวงศ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ได้มาเยี่ยมชมการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จมายังโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ในวันศุกร์ที่ 17 เดือนพฤศจิกายน 2560 เพื่อทรงเปิดชมรม และศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนให้ค้นพบตนเอง มีความภาคภูมิใจ และมุ่งสู่เป้าหมาย "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด"
โดยมีดร.ชำนาญ บุญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม ติดตามการทำงานของผู้รับเหมาก่อสร้างโดยรอบบริเวณโรงเรียน  >>>  ชมภาพกิจกรรม