ประชุมเตรียมความพร้อมในการเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

โพสต์8 ต.ค. 2560 21:27โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 8 ต.ค. 2560 21:28 ]

3 ตุลาคม 2560 นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์, นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์, ดร.ชำนาญ บุญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ได้ประชุมวางแผนคณะกรรมการกลุ่มย่อม เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จมายังโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม เพื่อทรงเปิดชมรม และศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนให้ค้นพบตนเอง มีความภาคภูมิใจ และมุ่งสู่เป้าหมาย "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด"

โดยการประชุมครั้งที่ 1 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ร่วมกับสำนักพระราชวัง ในการนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีข้อสั่งการและคำแนะนำให้หน่วยงานต่างๆพร้อมปฎิบัติ เพื่อความพร้อมอย่างสูงสุดในการรับเสด็จฯ อย่างสมพระเกียรติ  >>>  ชมภาพกิจกรรม