งานมุทิตาคารวะ ปี 2560 “สุดเส้นทางราชการตามครรลอง คารวะยกย่องครูสองแผ่นดิน”

โพสต์8 ต.ค. 2560 20:42โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 8 ต.ค. 2560 20:42 ]

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 22 กันยายน 2560 ดร.ชำนาญ บุญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมงานมุทิตาคุณครูที่เกษียณอายุราชการ ณ หอประชุมวิชชาอัตถศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจากนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีเปิดงานมุทิตาคารวะ ปี 2560 “ สุดเส้นทางราชการตามครรลอง คารวะยกย่องครูสองแผ่นดิน ” และมอบเกียรติบัตรรางวัลแก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 (บุรีรัมย์) ที่เกษียณอายุราชการในปี 2560 จำนวน 98 ราย โดย ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 กล่าวรายงาน ประธานสหวิทยาเขต ผู้บริหาร ครูบุคลากรในสังกัด สพม.32 ร่วมงาน  >>>  ชมภาพกิจกรรม