ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์มอบเกียรติบัตรให้กับ คุณครูกชนวรรณ ภูผาจง

โพสต์11 ก.ย. 2560 05:04โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 11 ก.ย. 2560 05:04 ]11 กันยายน 2560 นายปฐพี มีบาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร และกล่าวแสดงความชื่นชมแก่ คุณครูกชนวรรณ ภูผาจง เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลแบบอย่างมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรครู เป็นผู้มีความเสียสละ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม โดยได้อุทิศตนมอบความอนุเคราะห์ช่วยสอนในรายวิชาชีววิทยา แก่โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์