โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปี 2560

โพสต์11 ก.ย. 2560 00:59โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 11 ก.ย. 2560 04:34 ]7 กันยายน 2560 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม เข้ารับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปี 2560 ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายพีระวัฒน์ เศวตรพัชร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการ และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยมี ดร.ชำนาญ บุญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน, ฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์  >>>  ชมภาพกิจกรรม