“วันธารน้ำใจ” พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์4 ก.ย. 2560 09:33โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 4 ก.ย. 2560 09:50 ]
1 กันยายน 2560 นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา “วันธารน้ำใจ” ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งทางโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมร่วมกับเจ้าของกองทุนการศึกษา ได้พร้อมใจกันจัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษา ทั้งนี้โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ได้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษามายาวนานจนถึงปัจจุบัน จำนวนกองทุนเดิมที่จัดตั้งไว้ มีจำนวน 34 กองทุน และมีการจัดตั้งกองทุนใหม่เพิ่มเติมในปีการศึกษา 2560 สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน เพื่อนำดอกผลมามอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน และนักเรียนผู้ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในวันนี้โรงเรียนได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา ประเภทผู้สร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียน จำนวน 21 ทุน ประเภทเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 102 ทุน ทุนละ 500 บาท เป็นเงิน 61,500 บาท นอกจากนี้ยังมีผู้มีจิตอันเป็นกุศล ประสงค์จะมอบทุนให้แก่นักเรียนอีกจำนวน 4 ทุน ทุนละ 10,000 หมื่น รวมเงินที่จัดสรรเพื่อเป็นทุนการศึกษาในครั้งนี้ จำนวน 115,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาท) ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  >>>  ชมภาพกิจกรรม