แนะแนวการศึกษาต่อ

โพสต์17 ก.พ. 2560 02:54โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 17 ก.พ. 2560 02:54 ]

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นางนัยนา ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการงานวิชาการ นางอุไรวรรณ วิเศษฤทธิ์ นายปิยพล วงศ์ประสิทธิ์ คุณครูแนะแนว และนักเรียนห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์ฯ (AP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้ออกไปแนะแนวการศึกษาต่อทั้งห้องเรียนพิเศษตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและห้องเรียนทั่วไป ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 โรงเรียน 1.โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 2.โรงเรียนวัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) 3.โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 4.โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์