มหกรรมนำเสนอผลงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)

โพสต์16 ก.พ. 2560 03:02โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 16 ก.พ. 2560 03:04 ]


ภาพบรรยากาศมหกรรมนำเสนอผลงาน เวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2559 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม