กิจกรรมปฐมนิเทศ-ค่ายพุทธบุตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โพสต์10 พ.ค. 2560 02:32โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 10 พ.ค. 2560 02:36 ]

เมื่อวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560 ดร.ชำนาญ บุญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ วัดป่าไพบูลย์ ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ วัตถุประสงค์ 1) เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน 2) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ยึดปฏิบัติ การรักษาศีล เจริญภาวนา สมาธิ ปัญญา 3) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้นำทักษะชีวิตด้านคุณธรรม นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างมีความสงบสุข >>> ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม