กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โพสต์7 พ.ค. 2560 19:37โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 7 พ.ค. 2560 19:38 ]

เมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2560 ดร.ชำนาญ บุญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ วัดป่าไพบูลย์ ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ วัตถุประสงค์ 1) เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน 2) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ยึดปฏิบัติ การรักษาศีล เจริญภาวนา สมาธิ ปัญญา 3) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้นำทักษะชีวิตด้านคุณธรรม นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างมีความสงบสุข >>> ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม