โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์ฯ

โพสต์7 มี.ค. 2560 04:54โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2560 04:57 ]

[กิจกรรมภาคบ่าย] 7 มีนาคม 2560 วันแรกของโครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์และแก้ไขปัญหานักเรียนมีคะแนนติดลบ ในภาคบ่ายให้นักเรียนร่วมกันพัฒนาโรงเรียนทำความสะอาดแต่ละอาคารเรียน ขัดโต๊ะและเก้าอี้ที่มีรอยขีดเขียน และทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม