การแข่งขันสูตรคูณ คิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุบุรีรัมย์ ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์4 ส.ค. 2560 07:30โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 4 ส.ค. 2560 07:33 ]

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมการแข่งขันสูตรคูณ คิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุบุรีรัมย์ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับเกียรติจากท่านณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี และ ดร.ชำนาญ บุญวงศ์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ เปิดโอกาสให้นักเรียนมีเวทีประลองความสามารถระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในปีนี้มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกรายการ จำนวน 1,648 ทีม (1,903 คน) มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทุกรายการ จำนวน 162 โรงเรียน จากจังหวัดต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 จังหวัด จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงที่กรุณามาช่วยประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการแข่งขันสูตรคูณ คิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุบุรีรัมย์ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม  >>>  ชมภาพกิจกรรม