รอบรั้วฟ้า-ขาว


มอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ไปสร้างชื่อเสียงด้านวิชาการให้แก่โรงเรียน

โพสต์11 ก.ย. 2560 05:10โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 11 ก.ย. 2560 05:10 ]


1 กันยายน 2560 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม โดย ดร.ชำนาญ บุญวงศ์ ให้เกียรติเป็นประธานมอบถ้วยรางวัล, เกียรติบัตร, เงินรางวัล และกล่าวแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่ไปสร้างชื่อเสียงด้านวิชาการให้แก่โรงเรียน ในรายการทรู เอแม็ท ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ระหว่างวันที่ 2 - 3 กันยายน 2560 จัดโดยสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ เดอะมอลล์ นครราชสีมา นักเรียนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ได้รับรางวัล ดังนี้

1) เด็กชายธารไท เบิกประโคน รางวัลอันดับที่ 2 เอแม็ท รุ่นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ชาย ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา 2,000 บาท

2) เด็กชายพชรพล ธรรมสาร และเด็กชายสาริศ กุยราพเนาว์ รางวัลอันดับที่ 3 เอแม็ท รุ่นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4 ชาย ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท

ครูผู้ควบคุม
นายพงศ์ศักดิ์ สรวลสันต์
นางสาวแอน ผจญกล้า
นางสาวชวัลลักษณ์ พลอาสา

ครูผู้สอน
นายยุทธนา ปรังประโคน
นางสาวศิรินาถ สุมหิรันต์
นายธนภัทร ปรังประโคน

3) น.ส.พิมลพรรณ คำภาเมือง ได้รับรางวัลเหรียญรางวัล ลำดับที่ 5 การแข่งขันคำคม
ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูวีรยา จุนใจ และคุณครูรติยา บาลโสง

4) น.ส.พิมลพรรณ คำภาเมือง ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลดีมาก ในการประกวดเรียงความ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560 เรื่อง “แบบอย่างตามผู้สูงวัย”
ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูเพลินพิศ สุพพัตกุล

5) นายพีรพนธ์ นามไพร ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดเรียงความ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560 เรื่อง “แบบอย่างตามผู้สูงวัย”
ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูเพลินพิศ สุพพัตกุล


ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการชำนาญ บุญวงศ์ และรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่ายที่ให้การสนับสนุน อำนวยความสะดวก ให้ขวัญ กำลังใจ และขอขอบคุณทุกกำลังใจจากครูและนักเรียนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์มอบเกียรติบัตรให้กับ คุณครูกชนวรรณ ภูผาจง

โพสต์11 ก.ย. 2560 05:04โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 11 ก.ย. 2560 05:04 ]
11 กันยายน 2560 นายปฐพี มีบาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร และกล่าวแสดงความชื่นชมแก่ คุณครูกชนวรรณ ภูผาจง เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลแบบอย่างมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรครู เป็นผู้มีความเสียสละ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม โดยได้อุทิศตนมอบความอนุเคราะห์ช่วยสอนในรายวิชาชีววิทยา แก่โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ร่วมทำจิตอาสาประดิษฐ์ดอกเข็มเพื่อประดับเป็นม่านตาข่ายประกอบพระจิตกาธาน ในการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอลุยเดช

โพสต์11 ก.ย. 2560 04:30โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 11 ก.ย. 2560 04:35 ]
บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมร่วมทำจิตอาสา ประดิษฐ์ดอกเข็ม เพื่อประดับเป็นม่านตาข่าย ประกอบพระจิตกาธาน ในการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอลุยเดช ในหลวงรัชกาลที่9 ซึ่งต้องใช้จำนวนทั้งสิ้น 400,000 ดอก โดยการประสานจากวิทยาลัยในวังชาย โดยท่าน อ. กอบกุล จากโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง  >>>  
ชมภาพกิจกรรม

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปี 2560

โพสต์11 ก.ย. 2560 00:59โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 11 ก.ย. 2560 04:34 ]
7 กันยายน 2560 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม เข้ารับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปี 2560 ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายพีระวัฒน์ เศวตรพัชร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการ และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยมี ดร.ชำนาญ บุญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน, ฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์  >>>  ชมภาพกิจกรรม

คว้ารางวัลอันดับที่ 2 และ 3 การแข่งขันเอแม็ทรายการทรู เอแม็ท ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โพสต์4 ก.ย. 2560 09:56โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 4 ก.ย. 2560 09:56 ]


ผลการแข่งขันเอแม็ทรายการทรู เอแม็ท ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 2-3 กันยายน 2560 ณ เดอะมอลล์นครราชสีมา นักเรียนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ได้รับรางวัล ดังนี้

1) เด็กชายธารไท เบิกประโคน ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 เอแม็ท รุ่นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ชาย
2) เด็กชายพชรพล ธรรมสาร และเด็กชายสาริศ กุยราพเนาว์ ได้รับรางวัลอันดับที่ 3 เอแม็ท รุ่นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4 ชาย

ครูผู้ควบคุม
นายพงศ์ศักดิ์ สรวลสันต์
นางสาวแอน ผจญกล้า
นางสาวชวัลลักษณ์ พลอาสา

ครูผู้สอน
นายยุทธนา ปรังประโคน
นางสาวศิรินาถ สุมหิรันต์
นายธนภัทร ปรังประโคน

ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการชำนาญ บุญวงศ์ และรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่ายที่ให้การสนับสนุน อำนวยความสะดวก ให้ขวัญ กำลังใจ และขอขอบคุณทุกกำลังใจจากครูและนักเรียนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

“วันธารน้ำใจ” พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์4 ก.ย. 2560 09:33โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 4 ก.ย. 2560 09:50 ]

1 กันยายน 2560 นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา “วันธารน้ำใจ” ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งทางโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมร่วมกับเจ้าของกองทุนการศึกษา ได้พร้อมใจกันจัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษา ทั้งนี้โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ได้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษามายาวนานจนถึงปัจจุบัน จำนวนกองทุนเดิมที่จัดตั้งไว้ มีจำนวน 34 กองทุน และมีการจัดตั้งกองทุนใหม่เพิ่มเติมในปีการศึกษา 2560 สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน เพื่อนำดอกผลมามอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน และนักเรียนผู้ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในวันนี้โรงเรียนได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา ประเภทผู้สร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียน จำนวน 21 ทุน ประเภทเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 102 ทุน ทุนละ 500 บาท เป็นเงิน 61,500 บาท นอกจากนี้ยังมีผู้มีจิตอันเป็นกุศล ประสงค์จะมอบทุนให้แก่นักเรียนอีกจำนวน 4 ทุน ทุนละ 10,000 หมื่น รวมเงินที่จัดสรรเพื่อเป็นทุนการศึกษาในครั้งนี้ จำนวน 115,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาท) ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  >>>  ชมภาพกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โพสต์4 ก.ย. 2560 01:15โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 4 ก.ย. 2560 01:16 ]


 


31 สิงหาคม  2560 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ได้จัดประชุมฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยได้รับเกียรติจาก นางรัชตาพร เสนามาตย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร พร้อมทั้งคุณครูสมเกียรติ รองประโคน, คุณครูศุภนิดา แพงวงศ์, คุณครูณัฐกฤตา สิริวงษ์สุวรรณ มาร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต ณ หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  >>>  ชมภาพกิจกรรม

โครงการอบรมนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์29 ส.ค. 2560 03:00โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 29 ส.ค. 2560 03:07 ]


26 สิงหาคม 2560 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม โดยงานกิจการนักเรียน ได้จัดโครงการอบรมนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 บูรณาการร่วมกับนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรมจากโรงเรียนไทยเจริญวิทยา อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 15 คน โดยนางรัชดา ไทวะกิรติ รองผู้อำนวยการงานบุคคล ได้รับมอบหมายจาก ดร.ชำนาญ บุญวงศ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี รวมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม และสามารถจัดทำโครงงานคุณธรรม เพื่อเป็นนวัตกรรมในการขับเคลื่อนโครงการไปสู่ความสำเร็จ การอบรมดังกล่าวมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน ณ หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  >>>  ชมภาพกิจกรรม

[วิดีโอ] งานสัปดาห์ห้องสมุดบูรณาการสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์29 ส.ค. 2560 02:42โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 29 ส.ค. 2560 02:43 ]


25 สิงหาคม 2560 การแสดงชุด "เทิดพระเกียรติแม่ฟ้า ปวงประชาสำนึกคุณ" พิธีเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ประจำปี 2560 ณ โดมเอนกประสงค์

งานสัปดาห์ห้องสมุดบูรณาการสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์29 ส.ค. 2560 02:33โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 29 ส.ค. 2560 02:34 ]
25 สิงหาคม 2560 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม โดยศูนย์วิทยบริการได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุดบูรณาการสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยนายปรีชา บาลโสง รองผู้อำนวยการงานงบประมาณ ได้รับมอบหมายจาก ดร.ชำนาญ บุญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ในงานมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ลูกฟ้าขาวคนดีคนเก่งที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดแข่งขันทางด้านวิชาการ, มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดภาพถ่ายกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน, มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดขวัญใจ 2 อาเซียน 10 หมวดหมู่ เป็นต้น ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  >>>  ชมภาพกิจกรรม

1-10 of 88