รอบรั้วฟ้า-ขาว


โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมคว้ารางวัลชนะเลิศระดับชาติ 2 รายการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67

โพสต์14 ก.พ. 2561 04:20โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 10 เม.ย. 2561 10:11 ]
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมคว้ารางวัลชนะเลิศระดับชาติ 2 รายการ ได้แก่ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยมีคุณครูศิรินาถ สุมหิรันต์ เป็นผู้ฝึกซ้อมและควบคุม และการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีคุณครูปิยพล วงศ์ประสิทธิ์, คุณครูเบญจภรณ์ ผินสู่ และคุณครูจุฑารัตน์ หรีกประโคน เป็นผู้ฝึกซ้อมและควบคุม ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ขอขอบคุณ ดร.ชำนาญ บุญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมฝ่ายบริหาร และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่คอยอำนวยการให้การสนับสนุน กับความสำเร็จในครั้งนี้

บันทึกภาพรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย (ผ้าเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์)

โพสต์14 ก.พ. 2561 04:09โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2561 04:10 ]


13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมนางกมนรัตน์ สิมมาคำ วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์, นางภานิชา อินทร์ช้าง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2, นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงษ์ นายอำเภอประโคนชัย ร่วมกิจกรรมบันทึกภาพรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย(ผ้าเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์) กับฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม เพื่อใช้รณรงค์สวมใส่ผ้าไทยทุกวันอังคาร เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทยและสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการชาวบุรีรัมย์ ณ หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

มอบเกียรติบัตรให้กับสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์13 ก.พ. 2561 05:53โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 13 ก.พ. 2561 05:53 ]


9 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ชำนาญ บุญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและกล่าวโอวาทแก่คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม (ชุดเก่า) ที่ได้ประกอบคุณงามความดีต่อสถาบัน ตลอดปีการศึกษา 2560 ซึ่งจะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 31 มีนาคม 2561  >>>  ชมภาพกิจกรรม

โครงการทดสอบวัดความรู้ภาษาไทย ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โพสต์8 ก.พ. 2561 04:42โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 8 ก.พ. 2561 04:42 ]


8 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ชำนาญ บุญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและกล่าวแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทดสอบวัดความรู้ภาษาไทย ครั้งที่ 15 (ทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์) เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งนักเรียนที่ได้คะแนนสอบร้อยละ 65 ขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตร มีนักเรียนโรงเรียนประโคนชัยพิยาคมผ่านเกณฑ์ได้รับเกียรติบัตร ดังนี้
1.เด็กหญิงศิริวรรณ พรหมบุตร
2.นายปรีปิติ จีนประโคน
3.นายอิงควัต หวังสวัสดิ์ปรีชา
4.นางสาวธัญลักษณ์ จีนประโคน
5.นางสาววารุณี มูลมณี
6.นายศุภวัฒน์ วิทยาไพโรจน์
7.นายวัชรพล พูนมา
8.นายพีรพนธ์ นามไพร
9.นานสิรภพ สาระสิทธิ์
10.นายสุรยุทธ บุญมาก
11.นางสาวกันธิมา เอ็มประโคน
12.นายนันทวัฒน์ ศรีสุวงศ์
13.นางสาวชวิศา อามาตร
14.นางสาวณัฐรดา ภูมิประโคน
15.นางสาวณัฐริกา นพตลุง
16.นางสาวนิภา จุลลาศรี
17.นางสาวสุมาลี ลิยี่เก  >>>  ชมภาพกิจกรรม

ต้อนรับคุณครูย้าย จากโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

โพสต์8 ก.พ. 2561 04:40โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 8 ก.พ. 2561 04:40 ]

7 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ยินดีต้อนรับคุณครูสมเกียรติ รองประโคน ด้วยความยินดียิ่ง ที่ได้รับคำสั่งให้ย้ายจากโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร มาดำรงตำแหน่ง ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในการนี้ ดร.ชำนาญ บุญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้นางนัยนา ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการงานวิชาการ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับคุณครูสมเกียรติ รองประโคน ที่ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม โดยมีผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย  >>>  ชมภาพกิจกรรม

ทบทวนความรู้ ก่อนสู่สนามสอบ O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โพสต์5 ก.พ. 2561 03:12โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 5 ก.พ. 2561 03:13 ]


5-9 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม โดยงานแนะแนวและงานส่งเสริมวิชาการ ได้จัดกิจกรรมทบทวนความรู้ ก่อนสู่สนามสอบ O-NET ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมรัชตกุล, ห้องส่งเสริมวิชาการ และห้องศูนย์เพื่อนใจ พีรพันธ์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

5 กุมพาพันธ์ 2561 วิชาภาษาอังกฤษ 
6 กุมพาพันธ์ 2561 วิชาคณิตศาสตร์
7 กุมพาพันธ์ 2561 วิชาวิทยาศาสตร์
8 กุมพาพันธ์ 2561 วิชาสังคมศึกษา
9 กุมพาพันธ์ 2561 วิชาภาษาไทย

ขอขอบคุณ ดร.ชำนาญ บุญวงศ์ ผู้อำนวยการ พร้อมฝ่ายบริหาร ที่อำนวยการ และคณะครูทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการติวให้แก่นักเรียนในครั้งนี้  >>>  ชมภาพกิจกรรม

เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปี 2561

โพสต์5 ก.พ. 2561 03:07โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 5 ก.พ. 2561 03:08 ]


2 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม โดยงานกิจการนักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยจัดให้มีการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2561 ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ สนับสนุนวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และนำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการลงคะแนน และรวมคะแนนเลือกตั้งหรือประมวลผลคะแนน นำโดยคุณสุชญา ล่ามกิจจา หัวหน้างานพรรคการเมือง, คุณรอง จุนถิระพงศ์ พนักงานสืบสวนสอบสวน, คุณอดิเทพ จิตจำนง พนักงานสืบสวนสอบสวน, คุณจำเนียร จันทร์โท พนักงานการเงินและบัญชี เพื่อฝึกให้นักเรียนมีภาวะผู้นำ มีความรักสามัคคี เข้าใจขั้นตอนการเลือกตั้งอันเป็นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งเพื่อในอนาคตต่อไปจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเป็นเยาวชนที่ดีของชาติบ้านเมือง และเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชนและสังคมสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (พังงา ระนอง ภูเก็ต)

โพสต์1 ก.พ. 2561 05:46โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 1 ก.พ. 2561 05:46 ]


30 มกราคม 2561 นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 พังงา ระนอง ภูเก็ต มาศึกษาดูงาน OBECQA และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ณ หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

การประเมินนวัตกรรมสืบสานภูมิปัญญาไทยชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

โพสต์1 ก.พ. 2561 05:40โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 1 ก.พ. 2561 05:40 ]

26 มกราคม 2561 การประเมินนวัตกรรมสืบสานภูมิปัญญาไทยชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

ทบทวนความรู้ ก่อนสู่สนามสอบ O-NET

โพสต์1 ก.พ. 2561 05:36โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 1 ก.พ. 2561 05:37 ]

22 มกราคม 2561 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม โดยงานแนะแนวและงานส่งเสริมวิชาการ ได้จัดกิจกรรมทบทวนความรู้ ก่อนสู่สนามสอบ O-NET ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ หอประชุมรัชตกุล, ห้องส่งเสริมวิชาการ และห้องศูนย์เพื่อนใจ พีรพันธ์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
        22 มกราคม 2561 วิชาวิทยาศาสตร์ 
        23 มกราคม 2561 วิชาคณิตศาสตร์ 
        24 มกราคม 2561 วิชาภาษาไทย 
        25 มกราคม 2561 สอบ PISA 
        26 มกราคม 2561 วิชาภาษาอังกฤษ 
ขอขอบคุณ ดร.ชำนาญ บุญวงศ์ ผู้อำนวยการ พร้อมฝ่ายบริหาร ที่อำนวยการ และคณะครูทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการติวให้แก่นักเรียนในครั้งนี้  >>>  ชมภาพกิจกรรม

1-10 of 144