รอบรั้วฟ้า-ขาว


[วิดีโอ] กิจกรรมโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560

โพสต์โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต ]

การแสดงเซิ้งกะโป๋ กิจกรรมโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

โพสต์โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต ]


โครงการอบรมกฎหมายท้องถิ่น “บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับเยาวชนไทย”

โพสต์21 มิ.ย. 2560 23:23โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 22 มิ.ย. 2560 00:13 ]


22 มิถุนายน 2560 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม โดยนางรัชดา ไทวะกิรติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับมอบหมายจาก ดร.ชำนาญ บุญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อม นายจิรศักดิ์ สรวลสันต์ หัวหน้างานนิติกร และนักเรียน เข้าร่วมโครงการอบรมกฎหมายท้องถิ่น หลักสูตร “บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับเยาวชนไทย”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับเรื่องบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับเป็นการจัดกระบวนการสร้างจิตสำนึกให้เกิดแก่เยาวชนให้มีจิตสาธารณะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เวลา 08.30 - 17.30 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

โครงการรักษ์ภาษาไทย

โพสต์19 มิ.ย. 2560 02:39โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 21 มิ.ย. 2560 23:35 ]


18 มิถุนายน 2560 ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม.32 ให้เกียรติประธานพิธีเปิดกิจกรรมแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทยสำหรับนักเรียนทุกระดับ ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมี ดร.ชำนาญ บุญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสังกัด สพม.32 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กว่า 500 คน ณ หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1.)เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านการศึกษาและพระอัจฉริยภาพด้านอักษรศาสตร์ และทรงเป็นแบบอย่างแห่งการเรียนรู้ทุกด้าน และเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี (2.)เพื่อให้เด็ก เยาวชน และคนไทยทุกคนในชาติน้อมถวายความจงรักภักดีและน้อมนำพระบรมราโชวาทเพื่อปฏิบัติตนเป็นคนดีต่อสังคม (3.)เพื่อพัฒนาส่งเสริมพัฒนะความสามารถ และทักษะของผู้เรียนด้านภาษาไทย และคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเข้าแข่งขันระดับประเทศ (4.)เพื่อเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2560 (5.)เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอน ศึกษานิเทศน์ด้านภาษาไทย นักเรียน สถานศึกษา และผู้ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ ประจำปี 2560 >>> ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

[วิดีโอ] โครงการรักษ์ภาษาไทย กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย

โพสต์19 มิ.ย. 2560 02:31โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2560 02:34 ]


โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

โพสต์19 มิ.ย. 2560 02:28โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 22 มิ.ย. 2560 00:09 ]


15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสันติบาล จัด“โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์” ในการนี้ ดร.ชำนาญ บุญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและกล่าวถึงความสำคัญของโครงการฯ พร้อมฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โดยได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์กรินทร์ คูณประโคน ปลัดอาวุโส อำเภอประโคนชัย เป็นประธานในพิธี และพ.ต.ต.ทศพล จูมั่น สารวัตรหัวหน้าหน่วยตำรวจสันติบาลบุรีรัมย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประวัติความเป็นมาของสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเทิดพระเกียรติฯพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดถึงพระราชกรณียกิจ และโครงการพระราชดำริต่างๆ โดยมีกิจกรรมสร้างจิตสำนึกของเยาวชน นักเรียน ในการป้องกันสถาบันพระมหากษัตริย์ รู้รักสามัคคี เพื่อรักษาความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป >>> ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


[วิดีโอ] 16-6-2560 กิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์

โพสต์19 มิ.ย. 2560 02:23โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2560 02:24 ]


[วิดีโอ] ทำบุญสถาปนาโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ครบรอบ 60 ปี

โพสต์19 มิ.ย. 2560 02:14โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2560 02:20 ]


ทำบุญสถาปนาโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ครบรอบ 60 ปี

โพสต์19 มิ.ย. 2560 01:53โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2560 01:54 ]


13 มิถุนายน 2560 เวลา โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จัดกิจกรรมงานทำบุญสถาปนาโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ครบรอบ 60 ปี ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระครูสิริคณารักษ์ เจ้าคณะอำเภอประโคนชัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์, พระเดชพระคุณพระครูสุนทรชัยวัฒน์ รองเจ้าคณะอำเภอประโคนชัย, พระครูสังฆรักษ์โกศล โกสโล รองเจ้าอาวาสวัดกลาง, พระใบฎีการัตนะ รตนโชโต เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พร้อมคณะสงฆ์สวดมาติกา เจริญพระพุทธมนต์ ในการนี้คุณครูเสถียร สิทธิวงศ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานฝ่ายฆราวาสจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย พร้อมผู้มีเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมพิธีสงฆ์ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ >>> ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

[วิดีโอ] กิจกรรมออกกำลังกายประจำสัปดาห์

โพสต์9 มิ.ย. 2560 06:44โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2560 02:02 ]


1-10 of 44