เทปบันทึกการประชุมคลินิกเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

โพสต์20 เม.ย. 2561 07:17โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 20 เม.ย. 2561 07:23 ]


เทปบันทึกการประชุมคลินิกเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561