แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อรับการติดตามและประเมินผล โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา

โพสต์4 ก.ย. 2560 22:07โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 4 ก.ย. 2560 22:08 ]