ประกาศโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

โพสต์8 ส.ค. 2562 02:00โดยมนัสพงษ์ สุขเกษม

ประกาศโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่

ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน


Ċ
มนัสพงษ์ สุขเกษม,
8 ส.ค. 2562 02:00
Comments