ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา2560

โพสต์5 เม.ย. 2560 02:29โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 5 เม.ย. 2560 02:33 ]


1. ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 >>> ดาวน์โหลดไฟล์
2. ประกาศสหวิทยาเขตประโคนชัย เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
    รอบสอง ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตประโคนชัย >>> ดาวน์โหลดไฟล์
3. รายละเอียดการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 >>> ดาวน์โหลดไฟล์