งาน ป.พ.วิชาการ ครั้งที่ 3 (Open House) "สร้างคน สร้างชาติ ด้วยศาสตร์พระราชา"

โพสต์18 ธ.ค. 2561 23:26โดยมนัสพงษ์ สุขเกษม
งาน ป.พ.วิชาการ ครั้งที่ 3 (Open House)
"สร้างคน สร้างชาติ ด้วยศาสตร์พระราชา"
ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

Comments