ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์3 เม.ย. 2561 22:22โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 3 เม.ย. 2561 22:23 ]

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกแต่งกายด้วยชุดนักเรียนพร้อมนำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ มาแสดงตัวและยืนยันการเข้าเรียนด้วยตนเอง ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ หอประชุมรัชตกุล หากไม่มาตามกำหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์ **กรณีนักเรียนไม่ผ่านการคัดเลือกให้ยื่นความจำนงสมัครเข้าเรียนรอบ 2 ในโรงเรียนใกล้บ้านตามประกาศสหวิทยาเขตประโคนชัยที่ประกาศมาพร้อมนี้