ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์3 เม.ย. 2561 04:24โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 3 เม.ย. 2561 04:28 ]

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 

ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกแต่งกายด้วยชุดนักเรียนพร้อมนำบัตรประจำตัวสอบคัดเลือก มาแสดงตัวและยืนยันการเข้าเรียนด้วยตนเอง ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ หอประชุมรัชตกุล หากไม่มาตามกำหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์

**กรณีนักเรียนไม่ผ่านการคัดเลือกให้ยื่นความจำนงสมัครเข้าเรียนรอบ 2 ในโรงเรียนใกล้บ้านตามประกาศสหวิทยาเขตประโคนชัยที่ประกาศมาพร้อมนี้