ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์6 เม.ย. 2561 04:26โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 6 เม.ย. 2561 04:33 ]

กิจกรรมปรับพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมพื้นฐานความรู้ทางด้านวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ของนักเรียนเพื่อความพร้อมในการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม