ประกาศผลการจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์6 เม.ย. 2561 01:21โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 6 เม.ย. 2561 01:44 ]

ประกาศผลการจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ประกาศผลการจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ให้ผู้ปกครองและนักเรียนมาพร้อมกันที่หอประชุมรัชตกุล เพื่อรับฟังคำชี้แจงและแนวปฏิบัติการเป็นนักเรียนของโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม โดยฝ่ายบริหารของโรงเรียนและดำเนินการมอบตัวนักเรียน ในวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป

***ให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนพร้อมบัตรประจำผู้สมัครสอบและเอกสารหลักฐานการมอบตัวตามที่โรงเรียนได้แจ้งให้ได้รับทราบ