ประชาสัมพันธ์


ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

โพสต์3 ม.ค. 2561 01:24โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 3 ม.ค. 2561 01:25 ]

ตารางสอบกลางภาค 2/2560


ใบสมัครการนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล/สมุดบันทึกกิจกรรมการนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม - IS3

โพสต์8 ธ.ค. 2560 07:09โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 8 ธ.ค. 2560 07:11 ]

ใบสมัครการนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพฯ


ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง/มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง 2560)

โพสต์8 ธ.ค. 2560 07:00โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 8 ธ.ค. 2560 07:02 ]

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางฯ


แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561

โพสต์20 พ.ย. 2560 01:31โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 20 พ.ย. 2560 01:33 ]

ประกาศรับสมัครลูกจ้างลูกชั่วคราวรายเดือน

โพสต์1 พ.ย. 2560 03:34โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 1 พ.ย. 2560 03:34 ]

[แก้ไขครั้งที่ 2] ตารางเรียน/ตารางสอน/ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

โพสต์27 ต.ค. 2560 07:18โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 3 พ.ย. 2560 03:26 ]


ตารางเรียน


ตารางสอน


ตารางการใช้ห้องเรียน


ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

โพสต์16 ต.ค. 2560 08:25โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 16 ต.ค. 2560 08:26 ]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานอำนวยการ, ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ, และตำแหน่งเจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องบริหารงานบุคคล อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

ประกาศรับสมัครลูกจ้างลูกชั่วคราวรายเดือน

โพสต์8 ต.ค. 2560 20:32โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 8 ต.ค. 2560 20:33 ]

รายชื่อนักเรียนวิชาเลือกเสรี

โพสต์8 ต.ค. 2560 20:25โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 8 ต.ค. 2560 20:33 ]

[งานวิชาการ] ตารางเรียน/ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

โพสต์21 ก.ย. 2560 21:55โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 21 ก.ย. 2560 22:04 ]


ตารางเรียน

ตารางสอน1-10 of 69