ประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

โพสต์16 เม.ย. 2560 23:39โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 16 เม.ย. 2560 23:40 ]
ประกาศผลการจัดชั้นเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

โพสต์14 เม.ย. 2560 22:15โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 14 เม.ย. 2560 22:16 ]


ประกาศรายชื่อผลการจัดชั้นเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 >>> ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศผลการจัดชั้นเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โพสต์14 เม.ย. 2560 22:00โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 14 เม.ย. 2560 22:02 ]


ประกาศรายชื่อผลการจัดชั้นเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 >>> ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา2560

โพสต์5 เม.ย. 2560 02:29โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 5 เม.ย. 2560 02:33 ]1. ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 >>> ดาวน์โหลดไฟล์
2. ประกาศสหวิทยาเขตประโคนชัย เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
    รอบสอง ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตประโคนชัย >>> ดาวน์โหลดไฟล์
3. รายละเอียดการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 >>> ดาวน์โหลดไฟล์

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

โพสต์4 เม.ย. 2560 23:40โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 4 เม.ย. 2560 23:40 ]


โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจำนวน 5 ตำแหน่ง ดังนี้

                                            - ตำแหน่งนักการภารโรง                      จำนวน 4 ตำแหน่ง
                                                                                                          อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,300 บาท
                                            - ตำแหน่งพนักงานขับรถ                       จำนวน 1 ตำแหน่ง
                                                                                                          อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,300 บาท

รับสมัครวันที่ 10-12 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคคล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา2560

โพสต์4 เม.ย. 2560 08:09โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 4 เม.ย. 2560 08:34 ]1. ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 >>> ดาวน์โหลดไฟล์
2. ประกาศสหวิทยาเขตประโคนชัย เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
    รอบสอง ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตประโคนชัย >>> ดาวน์โหลดไฟล์
3. รายละเอียดการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 >>> ดาวน์โหลดไฟล์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560

โพสต์31 มี.ค. 2560 03:17โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2560 02:26 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 >>> ดาวน์โหลดไฟล์


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 >>> ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โพสต์30 มี.ค. 2560 20:16โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 30 มี.ค. 2560 20:18 ]ด้านศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป์


ด้านกีฬา

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ที่มีศักยภาพเหมาะสม ครั้งที่ 2

โพสต์27 มี.ค. 2560 03:40โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 27 มี.ค. 2560 03:41 ]


ไฟล์รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีศัยภาพเหมาะสม ครั้งที่ 2 >>> คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์มรายงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2559

โพสต์21 มี.ค. 2560 20:47โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 21 มี.ค. 2560 22:22 ]


แบบฟอร์มรายงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2559 >> ดาวโหลดไฟล์

1-10 of 43