ประชาสัมพันธ์


[อัพเดท 22-6-2560] รายชื่อนักเรียนที่เลือกกิจกรรมชุมนุมและนักเรียนที่ยังไม่มีกิจกรรมชุมนุม

โพสต์12 มิ.ย. 2560 06:37โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 21 มิ.ย. 2560 23:12 ]


รายชื่อนักเรียนที่เลือกกิจกรรมชุมนุม


นักเรียนที่ยังไม่มีกิจกรรมชุมนุม


- รายชื่อนักเรียนที่เลือกกิจกรรมชุมนุม >>> ดาวน์โหลดไฟล์  - นักเรียนที่ยังไม่มีกิจกรรมชุมนุม >>> ดาวน์โหลดไฟล์

ปฏิทินปฏิบัติการงานวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1/2560

โพสต์8 มิ.ย. 2560 20:40โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2560 03:28 ]


ปฏิทินปฏิบัติการงานวัดและประเมินผล

ปฏิทินปฏิบัติการงานวัดและประเมินผล ประจาภาคเรียนที่ 1/2560 >>> ดาวน์โหลดไฟล์

รายชื่อนักเรียนเรียนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

โพสต์26 พ.ค. 2560 00:42โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 26 พ.ค. 2560 00:45 ]


รายชื่อนักเรียนเรียนปรับพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 >>> ดาวน์โหลดไฟล์
รายชื่อนักเรียนเรียนปรับพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 >>> ดาวน์โหลดไฟล์

รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2560

โพสต์22 พ.ค. 2560 21:34โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 26 พ.ค. 2560 01:34 ]                                                      รายชื่อกิจกรรมชุมนุม  >>>  ดาวโหลดไฟล์

แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์15 พ.ค. 2560 21:34โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 15 พ.ค. 2560 21:40 ]แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560 >>> ดาวโหลดไฟล์

ประกาศผลการจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (กรณีมีนักเรียนไม่มามอบตัว)

โพสต์14 พ.ค. 2560 19:42โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 14 พ.ค. 2560 19:46 ]ประกาศรายชื่อผลการจัดชั้นเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (กรณีมีนักเรียนไม่มามอบตัว) >>> ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศผลการจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (กรณีมีนักเรียนไม่มามอบตัว)

โพสต์14 พ.ค. 2560 19:37โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 14 พ.ค. 2560 19:39 ]ประกาศรายชื่อผลการจัดชั้นเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (กรณีมีนักเรียนไม่มามอบตัว) >>> ดาวน์โหลดไฟล์

ตารางสอน-ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560

โพสต์14 พ.ค. 2560 19:21โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 14 พ.ค. 2560 19:22 ]


ตารางสอนครู >> ดาวโหลดไฟล์

ตารางเรียน >> ดาวโหลดไฟล์

ตารางการใช้ห้องเรียน >> ดาวโหลดไฟล์

ประกาศผลการจัดชั้นเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560

โพสต์9 พ.ค. 2560 03:25โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 9 พ.ค. 2560 03:26 ]ประกาศรายชื่อผลการจัดชั้นเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 >>> ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศผลการจัดชั้นเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560

โพสต์9 พ.ค. 2560 03:21โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 9 พ.ค. 2560 03:27 ]ประกาศรายชื่อผลการจัดชั้นเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 >>> ดาวโหลดไฟล์

1-10 of 53