ประชาสัมพันธ์


[งานวิชาการ] แจ้งกำหนดการวันปิดภาคเรียนและวันเปิดภาคเรียน

โพสต์15 ก.ย. 2560 01:42โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 15 ก.ย. 2560 01:44 ]


[งานวิชาการ] แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับห้องสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560

โพสต์13 ก.ย. 2560 02:48โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 13 ก.ย. 2560 02:52 ]


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับห้องสอบปลายภาค  >>>  ดาวน์โหลดไฟล์

แบบฟอร์มแผนโครงการ

โพสต์11 ก.ย. 2560 05:27โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 11 ก.ย. 2560 05:35 ]


แบบฟอร์มแผนโครงการ  >>>  ดาวน์โหลด

ปฏิทินการจัดทำร่างงบประมาณแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561

โพสต์11 ก.ย. 2560 05:21โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 11 ก.ย. 2560 05:22 ]

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โพสต์4 ก.ย. 2560 22:21โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 4 ก.ย. 2560 22:22 ]


ตารางสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  >>>  ดาวน์โหลด

ตารางสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  >>>  ดาวน์โหลด

ตารางสอบกลางภาค/ห้องสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โพสต์23 ก.ค. 2560 20:16โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 30 ก.ค. 2560 02:45 ]


ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  >>>  ดาวน์โหลดไฟล์ 

ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  >>>  ดาวน์โหลดไฟล์ 

ห้องสอบกลางภาค  >>>  ดาวน์โหลดไฟล์

ห้องสอบกลางภาค

[อัปเดต 6-7-2560] รายชื่อนักเรียนที่เลือกกิจกรรมชุมนุมและนักเรียนที่ยังไม่มีกิจกรรมชุมนุม

โพสต์12 มิ.ย. 2560 06:37โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 30 ก.ค. 2560 02:45 ]


รายชื่อนักเรียนที่เลือกกิจกรรมชุมนุม


นักเรียนที่ยังไม่มีกิจกรรมชุมนุม


- รายชื่อนักเรียนที่เลือกกิจกรรมชุมนุม >>> ดาวน์โหลดไฟล์  - นักเรียนที่ยังไม่มีกิจกรรมชุมนุม >>> ดาวน์โหลดไฟล์

[อัปเดต 6-7-2560] ปฏิทินปฏิบัติการงานวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1/2560

โพสต์8 มิ.ย. 2560 20:40โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 30 ก.ค. 2560 02:46 ]


ปฏิทินปฏิบัติการงานวัดและประเมินผล

ปฏิทินปฏิบัติการงานวัดและประเมินผล ประจาภาคเรียนที่ 1/2560 >>> ดาวน์โหลดไฟล์

รายชื่อนักเรียนเรียนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

โพสต์26 พ.ค. 2560 00:42โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 26 พ.ค. 2560 00:45 ]


รายชื่อนักเรียนเรียนปรับพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 >>> ดาวน์โหลดไฟล์
รายชื่อนักเรียนเรียนปรับพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 >>> ดาวน์โหลดไฟล์

1-10 of 59