ประชาสัมพันธ์


การแข่งขันคิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุบุรีรัมย์ ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์9 ก.ค. 2561 22:16โดยสุเมฆ วิลาจันทร์   [ อัปเดต 10 ก.ค. 2561 08:37 ]

pkc.ac.th/mathpkc

การแข่งขันคิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุบุรีรัมย์ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561
ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2561
ณ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดเพิ่มเติมที่  http://pkc.ac.th/mathpkc/

ตารางสอบกลางภาค ปีการศึกษา 1/2561

โพสต์9 ก.ค. 2561 21:48โดยสุเมฆ วิลาจันทร์   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2561 21:52 ]

ตารางสอบกลางภาค ปีการศึกษา 1/2561 ระหว่างวันที่ 16 - 20 ก.ค. 61


เทปบันทึกการประชุมคลินิกเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

โพสต์20 เม.ย. 2561 07:17โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 20 เม.ย. 2561 07:23 ]เทปบันทึกการประชุมคลินิกเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561

กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โพสต์9 เม.ย. 2561 23:50โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 9 เม.ย. 2561 23:51 ]

งานบุคคล


กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561 **สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้ใบขออนุญาติผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดได้ที่ >>> bit.ly/2GORGgS

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์6 เม.ย. 2561 04:26โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 6 เม.ย. 2561 04:33 ]

กิจกรรมปรับพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมพื้นฐานความรู้ทางด้านวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ของนักเรียนเพื่อความพร้อมในการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

ประกาศผลการจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์6 เม.ย. 2561 01:25โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 6 เม.ย. 2561 01:43 ]

ประกาศผลจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


ประกาศผลการจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ให้ผู้ปกครองและนักเรียนมาพร้อมกันที่หอประชุมรัชตกุล เพื่อรับฟังคำชี้แจงและแนวปฏิบัติการเป็นนักเรียนของโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม โดยฝ่ายบริหารของโรงเรียนและดำเนินการมอบตัวนักเรียน ในวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป

***ให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนพร้อมบัตรประจำผู้สมัครสอบและเอกสารหลักฐานการมอบตัวตามที่โรงเรียนได้แจ้งให้ได้รับทราบ

ประกาศผลการจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์6 เม.ย. 2561 01:21โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 6 เม.ย. 2561 01:44 ]

ประกาศผลการจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ประกาศผลการจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ให้ผู้ปกครองและนักเรียนมาพร้อมกันที่หอประชุมรัชตกุล เพื่อรับฟังคำชี้แจงและแนวปฏิบัติการเป็นนักเรียนของโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม โดยฝ่ายบริหารของโรงเรียนและดำเนินการมอบตัวนักเรียน ในวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป

***ให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนพร้อมบัตรประจำผู้สมัครสอบและเอกสารหลักฐานการมอบตัวตามที่โรงเรียนได้แจ้งให้ได้รับทราบ

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์3 เม.ย. 2561 22:22โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 3 เม.ย. 2561 22:23 ]

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกแต่งกายด้วยชุดนักเรียนพร้อมนำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ มาแสดงตัวและยืนยันการเข้าเรียนด้วยตนเอง ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ หอประชุมรัชตกุล หากไม่มาตามกำหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์ **กรณีนักเรียนไม่ผ่านการคัดเลือกให้ยื่นความจำนงสมัครเข้าเรียนรอบ 2 ในโรงเรียนใกล้บ้านตามประกาศสหวิทยาเขตประโคนชัยที่ประกาศมาพร้อมนี้

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์3 เม.ย. 2561 04:24โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 3 เม.ย. 2561 04:28 ]

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 

ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกแต่งกายด้วยชุดนักเรียนพร้อมนำบัตรประจำตัวสอบคัดเลือก มาแสดงตัวและยืนยันการเข้าเรียนด้วยตนเอง ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ หอประชุมรัชตกุล หากไม่มาตามกำหนดเวลาจะถือว่าสละสิทธิ์

**กรณีนักเรียนไม่ผ่านการคัดเลือกให้ยื่นความจำนงสมัครเข้าเรียนรอบ 2 ในโรงเรียนใกล้บ้านตามประกาศสหวิทยาเขตประโคนชัยที่ประกาศมาพร้อมนี้

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

โพสต์30 มี.ค. 2561 05:48โดยงานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   [ อัปเดต 30 มี.ค. 2561 05:49 ]

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม   ให้ผู้สมัครที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อ เลขที่สมัครสอบ เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ ชื่อโรงเรียนเดิม และนำบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบมาแสดงต่อคณะกรรมการกำกับห้องสอบเพื่อเข้าสอบในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป หากไม่เข้าสอบตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

1-10 of 91