บุคลากร

ทำเนียบผู้บริหาร


ดร.ชำนาญ  บุญวงศ์
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายปรีชา บาลโสง
รองผู้อำนวยการงานงบประมาณ


นายบัณฑิต สุดประโคน
รองผู้อำนวยการงานบริหารทั่วไป
นางรัชดา ไทวะกิรติ
รองผู้อำนวยการงานบุคคล


นางนัยนา ใหม่คามิ
รองผู้อำนวยการงานวิชาการ