ติดต่อเรา

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
เลขที่ 154 หมู่ 2  ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
โทรศัพท์-Fax : 044-671484 
อีเมล์ : ict@pkc.ac.th