ติดต่อเรา

โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
เลขที่ 154 หมู่ 2  ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140

โทรศัพท์-Fax : 044-671484 

อีเมล์ : info@pkc.ac.th