ลิงค์สำหรับเข้า Meet ( เรียนออนไลน์วิชาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับครูผู้สอนต่างชาติ)

https://sites.google.com/a/pkc.ac.th/pkc1/home/eng

     https://drive.google.com/file/d/1D3M0zBDXbMAUGkvTBzntzcIHoSlv4HeE/view?usp=sharing

>> คู่มือการเข้าเรียน


แสดงบทความ 1 - 6 จาก 123 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 6 จาก 144 รายการ ดูเพิ่มเติม »
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »facebook โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

youtube

งานทะเบียน-วัดผล SGS

https://sgs8.bopp-obec.info/sgs/Security/SignIn.aspx?MasterPage=../Master%20Pages/HorizontalMenu.master&Target=
https://sgs3.bopp-obec.info/sgs/Security/SignIn.aspx?MasterPage=../Master%20Pages/HorizontalMenu.master&Target=
https://sgs4.bopp-obec.info/sgs/Security/SignIn.aspx?MasterPage=../Master%20Pages/HorizontalMenu.master&Target=
https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx

หน่วยงานการศึกษา

https://www.obec.go.th/index.php
http://www.labschools.net/

อาเซียนวิดีโอการศึกษา

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

http://www.thaiteachers.tv/vdo2.php?id=1804
http://www.thaiteachers.tv/tabletseries.php
http://www.thaiteachers.tv/biggest-classroom.php
http://www.thaiteachers.tv/teachers.php
http://www.thaiteachers.tv/asean.php
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์