• แนะแนวการศึกษาต่อ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 นางนัยนา ใหม่คามิ รองผู้อำนวยการงานวิชาการ นางอุไรวรรณ วิเศษฤทธิ์ นายปิยพล วงศ์ประสิทธิ์ คุณครูแนะแนว และนักเรียนห ...
  ส่ง 17 ก.พ. 2560 02:54 โดย งานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
 • เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 16 ก.พ. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย โดยในวันนี้นักเรียนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมทุกคน พร้อมใจมาใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ...
  ส่ง 17 ก.พ. 2560 01:22 โดย งานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
 • ค่ายภาษาไทย 16 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.ชำนาญ บุญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการค่ายภาษาไทย โดยมีรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย และคณะครู บุคลากร ...
  ส่ง 17 ก.พ. 2560 00:13 โดย งานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
 • มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 16 กุมภาพันธ์ 2560 งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ผ่านการปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของโรงเรียนและนักเร ...
  ส่ง 16 ก.พ. 2560 03:11 โดย งานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
 • มหกรรมนำเสนอผลงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) ภาพบรรยากาศมหกรรมนำเสนอผลงาน เวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ...
  ส่ง 16 ก.พ. 2560 03:04 โดย งานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม » • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้                    - ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 4 ตำแหน่ง                     อัตราค่าจ้างเดือนละ ...
  ส่ง 6 ก.พ. 2560 18:36 โดย งานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
 • แบบฟอร์มแผนโครงการ แบบฟอร์มแผนโครงการของแต่ละกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากไฟล์แนบด้านล่างครับ
  ส่ง 31 ม.ค. 2560 23:50 โดย งานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
 • แบบรายงานผลและการประเมินโครงการ ประจำปีการศึกษา 2559 แบบรายงานผลและการประเมินโครงการ ประจำปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบด้านล่างครับ
  ส่ง 10 ม.ค. 2560 23:18 โดย งานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
 • ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลด >> คำสั่งกำกับห้องสอบกลางภาคดาวน์โหลด >> ตารางสอบกลางภาค ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นดาวน์โหลด >> ตารางสอบกลางภาค ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  ส่ง 4 ม.ค. 2560 19:30 โดย งานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
 • ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา กำหนดการวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙     เวลา ๑๔.๐๙ น. ตั้งกองผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ โดมอเนกประสงค์     เวลา ๑๕.๐๙ น. ร่วมสมโภชกองผ้าป่าเพื่อการศ ...
  ส่ง 26 ธ.ค. 2559 06:55 โดย งานสารสนเทศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 24 รายการ ดูเพิ่มเติม »


https://www.youtube.com/channel/UCO-TYzLi9sUfWEWSLteH6-Q

ข่าว


หน่วยงานการศึกษา

http://www.onec.go.th/onec_web/main.php

อาเซียน


วิดีโอการศึกษา

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

http://www.thaiteachers.tv/vdo2.php?id=1804
http://www.thaiteachers.tv/tabletseries.php
http://www.thaiteachers.tv/biggest-classroom.php
http://www.thaiteachers.tv/teachers.php
http://www.thaiteachers.tv/asean.php
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์