מילות שאלה

מילות שאלה מה הן רוצות לדעת?

שאלות

נושא

שאלות

זמן

שאלות

סיבה

שאלות

מטרה

שאלות

אופן

שאלות

כמות

שאלות

מקום

מי?

על מי?

מתי?

ממתי?

עד מתי?

למה?

מדוע?

מאיזו סיבה?

לשם מה?

לאיזו מטרה?

למען מה/מי?

בשביל מה/מי?

איך?

כיצד?

באיזה אופן?

כמה?

בכמה?

לפני כמה?

באיזה?

כמה זמן?

היכן?  

איפה?

לאן?

מאין?

Comments