Úvodní

 
 
 
 
 
 
O matematice

    Má-li tě matematika bavit, platí stejně jako při hře nebo práci, že jí musíš rozumět.Máš-li v matematice vítězit, je nutné se zabývat svými chybami.Chybami se člověk učí.Platí to jen tehdy, když si chyby uvědomuješ a chápeš, jak je napravit.Nerozumíš-li něčemu, snaž se to pochopit, ptej se.Kdo se ptá, nebloudí na cestách přírodou ani matematikou.Každá dovednost vyžaduje trénink. Každodenní kratší trénink ti lépe pomůže zvládnout matematiku než občasný třeba i delší trénink.
Snaž se vynaložit maximální úsilí na samostatné řešení úloh.Uč se, ptej se, přemýšlej!